image image image image

Service

Servicekosten

€ 218,00 p/mnd voor alle woningtypen m.u.v. woning type E (€ 160,00 p/mnd) en type F en G (244,00 p/mnd).  De servicekosten betreffen een voorschot dat na afloop van het kalenderjaar wordt verrekend op basis van de werkelijke kosten.

 

Standaard service

Naast de huur worden servicekosten in rekening gebracht die gelijk met de huur voldaan moeten worden. Onder de standaard service valt o.m. het volgende:

 • Verwarming
 • Koud- en warmwatervoorziening
 • Elektra van openbare ruimten en buitenverlichting
 • Schoonmaak van openbare ruimten / terrein, moeilijk te bereiken ramen
 • Afvoer huisvuil
 • Premies inboedel en W.A.- verzekering. *
 • Berging en rijwielstalling **

Het hiervoor maandelijks te betalen bedrag betreft een voorschot. Jaarlijks ontvangen de huurders een afrekening van de werkelijke kosten en vindt verrekening plaats.

 

Extra service vanuit ‘De Biesdel’

Bewoners kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van bepaalde diensten die het naastgelegen – en d.m.v. een loopbrug verbonden – ‘De Biesdel‘ kan bieden:

 • Gebruik restaurant
 • Deelname aan diverse activiteiten

De hieraan verbonden kosten zijn niet bij de huur inbegrepen en worden door De Biesdel rechtstreeks met de betrokkene verrekend.

 

Onderhoudskosten

De normale onderhoudskosten binnen het appartement komen, zoals gebruikelijk bij huurwoningen, voor rekening van de huurder. Het ‘buitenonderhoud’ evenals het zogenaamd ‘groot onderhoud’ komt voor rekening van de stichting.

 

Bewonerscommissie

Vanuit de bewoners is een door hen zelf gekozen bewonerscommissie samengesteld. Alle bewoners kunnen voor opmerkingen, suggesties, wensen enz. bij deze commissie terecht, die dan, voor zover zij dit nodig oordeelt, contact opneemt met het bestuur. Omgekeerd kan ook het bestuur in voorkomende gevallen de commissie om advies vragen. Aspirant huurders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de bewonerscommissie.

 

* Verzekering

Ten behoeve van de bewoners heeft de stichting onderstaande collectieve verzekeringen afgesloten. De premies worden met de servicekosten verrekend.

 • Inboedelverzekering, op uitgebreide voorwaarden voor brand, inbraak enz.
 • Particuliere W.A.-verzekering.

 

** Berging en rijwielstalling

Op de begane grond hebben huurders de beschikking over een gezamenlijke rijwielstalling en heeft iedere bewoner de beschikking over een afsluitbare berging.

banner-woonvoordeel 02

vergroten verkleinen

Privacy-en cookieverklaring