image image image image

Senioren wonen plezierig in Velp

Senioren wonen plezierig in Velp

‘De Goede Reede’ wordt beheerd door een stichting die tot doel heeft om personen vanaf 60 jaar tegen een redelijke vergoeding woongelegenheid te bieden. De stichting beoogt niet het behalen van winst.

 

Appartementen

Er zijn 24 appartementen met eigen bergruimte bestaande uit verschillende types, aangeduid met A-B-C-D-E-F en G. Kijk op Appartementen voor tekeningen waarop de indeling naar type is weergegeven. Personen die in één van de appartementen geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Haitsma Mulier makelaars o.g. Telefoon: 026 3611157. Website: www.mulierog.nl

 

De appartementen, waarover de stichting beschikt, zijn gebouwd in de zogenaamde ‘vrije sector’. Als gevolg hiervan is sprake van vrije vestiging.

 

Adres appartementen

Beukenweg 44 t/m 90

6881 CM  Velp

 

Garages

Indien u belangstelling heeft voor het huren van een van de 11 garages dan kunt u dit melden bij het bestuur en komt u in aanmerking zodra er een garage beschikbaar komt.

 

Bewonerscommissie

Vanuit de bewoners is een door hen zelf gekozen bewonerscommissie samengesteld. Alle bewoners kunnen voor opmerkingen, suggesties, wensen enz. bij deze commissie terecht, die dan, voor zover zij dit nodig oordeelt, contact opneemt met het bestuur. Omgekeerd kan ook het bestuur in voorkomende gevallen de commissie om advies vragen. Aspirant huurders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de bewonerscommissie.

 

 

 

 

 

 

 

banner-woonvoordeel 02

vergroten verkleinen

Privacy-en cookieverklaring